Cristian GHINEA Cristian GHINEA
Cristian GHINEA

група „Renew Europe“

Член

Румъния - USR-PLUS (Румъния)

Роден : ,

Становища в качеството на докладчик в сянка Cristian GHINEA

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно препоръката до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество

02-09-2020 AFCO_AD(2020)653752 PE653.752v02-00 AFCO
Esteban GONZÁLEZ PONS

СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

01-09-2020 AFCO_AD(2020)654031 PE654.031v02-00 AFCO
Antonio TAJANI

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

20-04-2020 AFCO_AL(2020)650505 PE650.505v01-00 AFCO
Antonio TAJANI

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00 REGI
Josianne CUTAJAR

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg