Dragoş TUDORACHE : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
Делегация за връзки с Израел 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка