Sarah WIENER Sarah WIENER
Sarah WIENER

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Австрия - Die Grünen - Die Grüne Alternative (Австрия)

Начална страница Sarah WIENER

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Последни дейности

Farm to Fork Strategy: exclusion of meat and dairy-related measures from the final roadmap EN

08-06-2020 E-003419/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Хуманното отношение към животните и новият Зелен пакт

10-02-2020 O-000016/2020 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg