Sarah WIENER
Sarah WIENER

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Австрия - Die Grünen - Die Grüne Alternative (Австрия)

Начална страница Sarah WIENER

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Последни дейности

Устойчива употреба на продукти за растителна защита (A9-0339/2023 - Sarah Wiener) (гласуване) DE

22-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-22(3-130-0000)
Участие в пленарните заседания

Устойчива употреба на продукти за растителна защита (разискване) DE

21-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-21(2-007-0000)
Участие в пленарните заседания

Устойчива употреба на продукти за растителна защита (разискване) DE

21-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-21(2-053-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08H140
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M03064
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex