Günther SIDL Günther SIDL
Günther SIDL

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Начална страница Günther SIDL

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Последни дейности

Green Deal compatibility criteria for Projects of Common Interest EN

18-06-2020 E-003672/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

ECDC - risk assessment in the context of COVID-19 and future measures EN

15-06-2020 E-003585/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

EU offer to obtain respirator masks, ventilators, protective suits and examination gloves for health care staff. EN

11-06-2020 E-003520/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg