Günther SIDL
Günther SIDL

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Начална страница Günther SIDL

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
SANT
Подкомисия по обществено здраве
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
14G257
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05002
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex