Hannes HEIDE Hannes HEIDE
Hannes HEIDE

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Австрия - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Роден : , Bad Ischl

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Hannes HEIDE

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Chinese legislation impacting the issue of succession of the Dalai Lama and Tibetan Buddhist leaders EN

06-05-2020 E-002786/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Chinese interference in the succession of the Dalai Lama EN

11-02-2020 E-000811/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

New law on culture in Hungary EN

20-01-2020 P-000279/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg