Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по международна търговия 

Член 

Комисия по развитие 
Комисия по петиции 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Обратна връзка