Pierre LARROUTUROU
Pierre LARROUTUROU

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Франция - Nouvelle Donne (Франция)

Роден : , Périgueux

Начална страница Pierre LARROUTUROU

Член

BUDG
Комисия по бюджети
D-IL
Делегация за връзки с Израел
DPAL
Делегация за връзки с Палестина

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси

Последни дейности

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Делегиран регламент на Комисията от 12 март 2024 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)

17-04-2024 B9-0220/2024
Предложения за резолюции

The growing marginalisation of LGBTIQ people in Uganda EN

12-04-2024 P-001092/2024 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G115
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T06036
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex