Alexandra Louise Rosenfield PHILLIPS : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Green Party (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Панафриканския парламент

Обратна връзка