Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS
Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

Независими членове

Гърция - Communist Party of Greece (Гърция)

Роден : , Athens

9-ти парламентарен мандат Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

Политически групи

 • 02-07-2019 ... : Независими членове

Национални партии

 • 02-07-2019 ... : Communist Party of Greece (Гърция)

членове

 • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по правни въпроси
 • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по петиции
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
 • 10-02-2020 ... : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник

 • 02-07-2019 / 03-02-2020 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Палестина
 • 10-02-2020 ... : Комисия по петиции
 • 19-02-2020 ... : Комисия по регионално развитие

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg