Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS
Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

Независими членове

Гърция - Communist Party of Greece (Гърция)

Роден : , Athens

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Lefteris NIKOLAOU-ALAVANOS

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Workers in the tourism industry EN

14-07-2020 E-004174/2020 Комисията

The Israeli government’s operation to annex the Jordan Valley EN

24-06-2020 E-003742/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Racist murder and state repression of protesters in the US EN

05-06-2020 E-003378/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

US intervention and EU involvement in Venezuela's internal affairs EN

27-05-2020 E-003228/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Immediate release of Palestinian political prisoners and measures to tackle the coronavirus pandemic EN

08-05-2020 E-002869/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg