Ioannis LAGOS Ioannis LAGOS
Ioannis LAGOS

Независими членове

Гърция - Independent (Гърция)

Начална страница Ioannis LAGOS

Член

BUDG
Комисия по бюджети
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Последни дейности

Свобода на религията и двойни стандарти

31-05-2021 E-002867/2021 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Vandalism of Greek Orthodox churches by illegal immigrants EN

19-04-2021 E-002092/2021 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Livestock farmers in Lesbos despair over the slaughter of their animals by armed illegal immigrants EN

18-03-2021 E-001492/2021 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg