Petros KOKKALIS Petros KOKKALIS
Petros KOKKALIS

Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL

Член

Гърция - Coalition of the Radical Left (Гърция)

Роден : ,

Начална страница Petros KOKKALIS

Заместник-председател

D-RS
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник

BUDG
Комисия по бюджети
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH
Комисия по рибно стопанство
D-IL
Делегация за връзки с Израел
D-IN
Делегация за връзки с Индия

Последни дейности

Building activity in the heart of the North Pindos National Park EN

16-09-2022 E-003097/2022 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

The situation of taxis in the European Union EN

12-09-2022 E-003038/2022 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
01H267
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G00015
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex