Martin HORWOOD : Начална страница 

Член 

Комисия по развитие 
Делегация за връзки с Иран 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Последни дейности 

Обратна връзка