Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Словакия - SMER-Sociálna demokracia (Словакия)

Роден : , Bratislava

Начална страница Miroslav ČÍŽ

Член

INTA
Комисия по международна търговия
DCAR
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
AFCO
Комисия по конституционни въпроси
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Последни дейности

Poland’s abortion ban ruling EN

20-11-2020 P-006345/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SK

13-11-2020
Писмени обяснения на вот

Parlament schválil svoju rokovaciu pozíciu k návrhu EK na vytvorenie nového samostatného programu v oblasti zdravia nazvaný „EU4Health“, ktorým by sa mali posilniť systémy zdravotnej starostlivosti EÚ a odstrániť nedostatky odhalené pandémiou COVID-19. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby EÚ mala k dispozícii všetky dostupné nástroje na riešenie výziev v oblasti zdravia tak na vnútroštátnej úrovni a ako aj na úrovni EÚ. Zlepšiť by mal okrem iného proces vývoja a výroby liekov, ako aj zásobovanie nemocníc liekmi a vybavením, ale aj dostatočnými ľudskými zdrojmi v zdravotníctve. Cieľom je tiež zaviesť digitálne nástroje a služby, ktoré umožňujú kontinuitu starostlivosti a zabezpečiť dostupnosť základných tovarov a služieb počas krízy. EÚ tak bude mať k dispozícii viac nástrojov na spoluprácu s členskými štátmi v oblasti prípravy, ako aj riadenia kríz.

План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SK

13-11-2020
Писмени обяснения на вот

Touto iniciatívnou správou Parlament predložil návrhy akým spôsobom by mala byť financovaný Európsky ekologický dohovor, keďže na naplnenie jeho cieľov bude potrebné adekvátne financovanie. Správa víta investičný plán pre udržateľnú Európu a zameriava sa na investície ktoré by mali zabezpečiť prechod z environmentálne neudržateľných hospodárskych aktivít k udržateľným. V tomto kontexte ide aj o postupné zastavenie investícií do znečisťujúcich a škodlivých hospodárskych činností ak existujú iné realizovateľné zelené alternatívy. Aj z pohľadu Slovenska je dobré, že správa rešpektuje právo členských štátov na voľbu vlastného energetického mixu. Pozitívne hodnotím dôraz na znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi východom a západom EÚ. Je však otázne, či sa vzhľadom na negatívny hospodársky výhľad v dôsledku pandémie COVID-19 podarí investičnému plánu mobilizovať bilión EUR do roku 2020, a preto je potrebné, aby bola Komisia absolútne transparentná v otázkach financovania.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg