Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Независими членове

Словакия - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Словакия)

Начална страница Milan UHRÍK

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша (C9-0212/2020) SK

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

Zdržal som sa hlasovania za predmetnú procedúru, pretože dohodu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcu sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov považujem výlučne za bilaterálny vzťah medzi týmito krajinami.

Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела подЛаманша (C9-0211/2020) SK

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

Zdržal som sa hlasovania za predmetnú procedúru, pretože dohodu medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska týkajúcu sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov považujem výlučne za bilaterálny vzťah medzi týmito krajinami.

Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати (C9-0286/2020) SK

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

Účelom tohto návrhu je okrem iného predĺžiť časový horizont, kedy má Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o prítomnosti produktov a látok, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a o posúdení vnútroštátnych pravidiel, s čím sa nestotožňujem. Návrh však obsahoval aj niekoľko oprávnených požiadaviek vzhľadom na situáciu s nákazou COVID-19, ktoré zohľadňujú predĺženie rôznych termínov týkajúcich sa ekologických výrobcov. Na základe uvedeného som sa hlasovania zdržal.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg