Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Независими членове

Словакия - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Словакия)

Начална страница Milan UHRÍK

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Последни дейности

Commission opinion on comprehensive COVID-19 antigen testing using immunoassays EN

16-01-2021 P-000226/2021 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (A9-0187/2020 - József Szájer) SK

17-12-2020
Писмени обяснения на вот

Nepodporil som predmetnú správu, pretože nie všetky otázky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti potravín sú jasné a jednotlivé členské štáty majú rôzny názor na ich zodpovedanie, resp. prijímanie aktov. Unáhlenie rozhodovania v niektorých otázkach a záležitostiach nemusí znamenať zlepšenie situácie, práve naopak. Na základe uvedeného som danú správu odporučil na opätovné prerokovanie.

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана соя MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) SK

17-12-2020
Писмени обяснения на вот

Hlasoval som za predmetnú námietku, pretože ľudia v Európe by nemali byť pokusnými králikmi GMO biznisu. Zdravie ľudí musí byť vždy prvoradejšie ako peniaze.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg