Peter POLLÁK : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Член 

Комисия по култура и образование 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация за връзки с Индия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Обратна връзка