Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

група „Renew Europe“

Член

Словакия - Independent (Словакия)

Роден : , Bratislava

Начална страница Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник

CULT
Комисия по култура и образование

Последни дейности

Насоки на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека (A9-0034/2023 - Hannah Neumann) SK

16-03-2023
Писмени обяснения на вот

Správa hodnotí uplatňovanie usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv, ktoré boli prijaté v roku 2004 a revidované v roku 2008 a volá po ich ďalších zlepšeniach, pretože podpora obhajcov ľudských práv je jednou z hlavných priorít vonkajšej politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Správu som podporila, keďže obhajcovia ľudských práv sú prirodzenými a nenahraditeľnými "spojencami" EÚ pri presadzovaní ľudských práv a demokratizácie vo svojich krajinách. Preto je potrebné jednotné uplatňovanie usmernení EÚ a lepšia koordinácia v rámci EÚ, najmä delegáciami EÚ, členskými štátmi a Parlamentom. Okrem toho vyzýva na to, aby bola ochrana obhajcov ľudských práv zaradená do všetkých politík EÚ s tretími krajinami vrátane obchodných dohôd. Správa tiež odsudzuje akýkoľvek druh prenasledovania a obťažovania obhajcov ľudských práv, najmä s dôrazom na ženy.

Адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване (разискване) SK

14-03-2023 P9_CRE-PROV(2023)03-14(2-163-0000)
Участие в пленарните заседания

Стратегия на ЕС за насърчаване на промишлената конкурентоспособност, търговията и качествените работни места (B9-0085/2023, B9-0086/2023, B9-0087/2023, B9-0088/2023, B9-0089/2023, B9-0090/2023, B9-0091/2023, B9-0104/2023, B9-0105/2023, RC-B9-0107/2023, B9-0107/2023, B9-0108/2023, B9-0110/2023, B9-0111/2023, B9-0115/2023) SK

16-02-2023
Писмени обяснения на вот

Na plenárnom zasadnutí som podporila prijatie Stratégia EÚ na podporu priemyselnej konkurencieschopnosti, obchodu a kvalitných pracovných miest. Celkovým cieľom politiky EÚ musí byť zabezpečenie vedúceho postavenia Európy aj v oblasti technológií čistej energie, zlepšenie existujúcej priemyselnej základne Európy a pomoc pri jej transformácii s cieľom vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta a hospodársky rast, s ohľadom na dosiahnutie cieľov Zelenej dohody. V uznesení sme zdôraznili, že je dôležité posilniť výrobnú silu EÚ v oblasti strategických technológií, ako sú solárna a veterná energia, tepelné čerpadlá a batérie. V tomto smere sú potrebné aj rýchle a predvídateľné postupy udeľovania povolení na čo najrýchlejšie zavedenie nových projektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Budúci Európsky fond suverenity by mal napomôcť vyhnúť sa roztriešteným vnútroštátnym podporným schémam a posilniť strategickú autonómiu EÚ, ekologický a digitálny prechod. Zároveň sme vyzvali Európsku komisiu, aby spolupracovala s orgánmi USA s cieľom zabrániť diskriminácii spoločností z EÚ v kontexte zákona USA o znížení inflácie, ktorý diskriminuje spoločnosti z EÚ. Komisia by mala v spolupráci s USA zabezpečiť, aby sa na EÚ vzťahovali výnimky stanovené v tomto zákone pre krajiny s voľnou obchodnou spoluprácou a aby európske výrobky mali nárok na daňové úľavy ako ich americké náprotivky.

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex