Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Европейски консерватори и реформисти

Член на бюрото

Словакия - Sloboda a Solidarita (Словакия)

Роден : , Bratislava

Начална страница Eugen JURZYCA

Член

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси

Последни дейности

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

28-05-2020 IMCO_AD(2020)648346 PE648.346v04-00 IMCO
Становища в качеството на докладчик в сянка
Kris PEETERS

Макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 SK

15-05-2020
Писмени обяснения на вот

Obsahom návrhu je poskytnutie pomoci v celkovej výške 3 miliardy eur vo forme strednodobých až dlhodobých úverov desiatim, prevažne susedným, partnerom v kontexte krízy spôsobnej ochorením COVID-19. Keďže sa v minulosti sa podľa hodnotení Komisie ukázala obdobná pomoc ako efektívna, hlasoval som za tento návrh. Podporu treba vnímať aj ako investíciu do makroekonomickej stability EÚ a do stability spoločného trhu.

Временни правила относно въздухоплавателните услуги SK

15-05-2020
Писмени обяснения на вот

Parlament prijal v súvislosti s pandémiou COVID-19 dočasné opatrenia, ktoré uvoľňujú pravidlá, ktoré by v súčasnej situácii mohli spôsobiť neprimerané administratívne zaťaženie bez zjavného hospodárskeho alebo bezpečnostného prínosu. Príkladom je dočasné pozastavenie povinnosti obmedzovať platnosť licencií leteckých spoločností, ktoré neboli schopné plniť svoje finančné záväzky. Hlasoval som za tento návrh.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg