Martin HOJSÍK Martin HOJSÍK
Martin HOJSÍK

група „Renew Europe“

Член

Словакия - Progresívne Slovensko (Словакия)

Роден : , Bratislava

Начална страница Martin HOJSÍK

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
DASE
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник

BUDG
Комисия по бюджети
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
D-UA
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

27-04-2020 ITRE_AD(2020)650544 PE650.544v01-00 ITRE
Становища в качеството на докладчик в сянка
Ville NIINISTÖ
Martin HOJSÍK
Martin HOJSÍK

В EP NEWSHUB

We news binding targets for reduction of hazardous #Pesticides and proper enforcement. #bees #pollinators #biodiversity https://t.co/PKMtWAWQaK 

Thank you @etuc_ces and Per Hilmersson for the support of the #Chromium Trioxide objection. Thank you for the support for workers health and inovation. #SafeChemicals #REACH #Detox

All this while the #MemberStates + @EU_Commission keep extending authorisation for harmful pesticides. So I and others in @Europarl_SK keep filing objections to such autorisations. We need change the system so hazardous pesticides are swiftly substituted with safer alternatives. https://t.co/hMkjlOi9P6 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg