Rob ROOKEN Rob ROOKEN
Rob ROOKEN

Европейски консерватори и реформисти

Член

Нидерландия - Forum voor Democratie (Нидерландия)

Роден : , Groningen

Начална страница Rob ROOKEN

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Последни дейности

Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive EN

20-11-2020 P-006350/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg