Leopoldo LÓPEZ GIL : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 

Член 

Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Комисия по петиции 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 
Делегация за връзки с Меркосур 

Последни дейности 

Обратна връзка