Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Роден : ,

Начална страница Bart GROOTHUIS

Заместник-председател

D-IR
Делегация за връзки с Иран

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
INGE
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
DNAT
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Последни дейности

Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit rapport die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit. Met enkele onderdelen van het rapport, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van European safe assets, kan de VVD niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ (B9-0310/2020) NL

08-10-2020
Писмени обяснения на вот

Hierbij de suggestie voor stemverklaring op de Europese Jeugd Garantie: Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese Jeugd Garantie. Een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte. Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden op de eindstem. De resolutie vraagt om van de Jeugd Garantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3% vanuit ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.

Положението в Иран (разискване) EN

07-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-07(3-136-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg