Luisa REGIMENTI Luisa REGIMENTI
Luisa REGIMENTI

Група „Идентичност и демокрация“

Член

Италия - Lega (Италия)

Роден : , Roma

9-ти парламентарен мандат Luisa REGIMENTI

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група „Идентичност и демокрация“ - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Lega (Италия)

членове

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по международна търговия
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Канада
  • 10-02-2020 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • 10-02-2020 ... : Комисия по международна търговия
  • 03-03-2020 ... : Комисия по правни въпроси

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg