Franco ROBERTI Franco ROBERTI
Franco ROBERTI

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Италия - Partito Democratico (Италия)

Роден : , Napoli

Начална страница Franco ROBERTI

Член

JURI
Комисия по правни въпроси
DMAS
Делегация за връзки с държавите от Машрек
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
AIDA
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
D-IR
Делегация за връзки с Иран

Последни дейности

Становище относно правното основание на предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Франция да договори споразумение за допълнение на съществуващия двустранен договор с Обединеното кралство относно изграждането и експлоатацията от частни концесионери на фиксирана транспортна връзка през Ламанша

28-09-2020 JURI_AL(2020)657373 PE657.373v02-00 JURI
Становища в качеството на докладчик
Franco ROBERTI

СТАНОВИЩЕ относно изкуствения интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

14-09-2020 JURI_AD(2020)652371 PE652.371v02-00 JURI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Ангел ДЖАМБАЗКИ

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg