Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Финландия - Vihreä liitto (Финландия)

Роден : , Turku

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg