Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Финландия - Vihreä liitto (Финландия)

Роден : , Turku

9-ти парламентарен мандат Ville NIINISTÖ

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Vihreä liitto (Финландия)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • 10-02-2020 ... : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник

  • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 02-07-2019 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg