Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Финландия - Vihreä liitto (Финландия)

Роден : , Turku

Начална страница Ville NIINISTÖ

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
DASE
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

Заместник

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Последни дейности

ДОКЛАД относно всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия

02-07-2020 A9-0130/2020 PE648.259v02-00 ITRE
Доклади – в качеството на докладчик в сянка
Claudia GAMON

TEN-E revision, TYNDP and 5th PCI list EN

01-07-2020 P-003915/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Лица за контакт по въпросите на хората с увреждания

01-07-2020 E-003883/2020 Съвета
Въпроси, изискващи писмен отговор
Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

В EP NEWSHUB

RT @HirvonenTimo: GDP Q2-2020, q/q change, %: 🇫🇮 -3.2 🇩🇰 -7.4 🇳🇱-8.5 🇸🇪 -8.6 🇺🇸 -9.5 🇩🇪 -10.1 🇪🇺 -12.1 🇮🇹 -12.4 🇫🇷 -13.8 🇪🇸 -18.5 🇬🇧 -20.4 Source: Eurostat

RT @TimoVesala: BKT vuoden alusta: 🇫🇮 -5% 🇸🇪 -9% 🇺🇸 -11% 🇩🇪 -12% 🇮🇹 -17% 🇫🇷 -19% 🇬🇧 -22% 🇪🇸 -23% 🇪🇺 -15% https://t.co/2qxLchCsEs 

RT @Erkanomia: Novaja Gazeta: Latvian pääministeri ilmoittaa, että maa kieltäytyy järjestämästä ensi vuoden jääkiekon MM-kisoja Valko-Venäjän kanssa.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg