Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Финландия - Vihreä liitto (Финландия)

Роден : , Turku

Предложения за резолюции Ville NIINISTÖ

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg