Ville NIINISTÖ Ville NIINISTÖ
Ville NIINISTÖ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Финландия - Vihreä liitto (Финландия)

Роден : , Turku

Участие в пленарните заседания Ville NIINISTÖ

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg