Silvia MODIG Silvia MODIG
Silvia MODIG

Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица

Член

Финландия - Vasemmistoliitto (Финландия)

Роден : , Helsingfors

Начална страница Silvia MODIG

Член

BUDG
Комисия по бюджети
ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DSAS
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Заместник

FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
DPAL
Делегация за връзки с Палестина
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Последни дейности

Hungary’s change to the law preventing transgender and intersex people from legally changing their gender EN

12-06-2020 E-003547/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор
Silvia MODIG
Silvia MODIG

В EP NEWSHUB

Poliitikon sanat ovat tekoja. Jos kansanedustaja käyttää rasistista kieltä julkisesti, se ei ole vain merkityksetön töräys. Kuulijoille se voi olla oikeutus, pahimmillaan yllytys. https://t.co/o9H1tXPS9u 

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg