Pietro BARTOLO Pietro BARTOLO
Pietro BARTOLO

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Италия - Partito Democratico (Италия)

Роден : , Lampedusa

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Pietro BARTOLO

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

European response to terrorism EN

10-11-2020 E-006084/2020 Комисията

The EU’s response to Erdogan’s speeches against France EN

03-11-2020 E-005970/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Преходен ЕФМДР

12-10-2020 E-005572/2020 Комисията

Death of UN field officer Mario Paciolla in Colombia EN

22-07-2020 P-004338/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Reviving the tourist industry EN

25-05-2020 E-003163/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg