Nils UŠAKOVS
Nils UŠAKOVS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Латвия - "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija (Латвия)

Роден : , RIGA

Начална страница Nils UŠAKOVS

Член

BUDG
Комисия по бюджети
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
PEGA
Анкетна комисия за разследване на използването на Pegasus и еквивалентен шпионски софтуер за наблюдение
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за високо общо ниво на киберсигурност в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза

01-03-2023 LIBE_AD(2023)739801 PE739.801v02-00 LIBE
Становища в качеството на докладчик в сянка
Tomas TOBÉ

СТАНОВИЩЕ Предложения на Европейския парламент за изменение на Договорите

13-02-2023 BUDG_AD(2023)739657 PE739.657v02-00 BUDG
Становища в качеството на докладчик
Nils UŠAKOVS

Резултатите от Европейската година на младежта

17-01-2023 O-000003/2023 Комисията
Въпроси, изискващи устен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
10G209
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08002
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex