Shaffaq MOHAMMED : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Заместник 

Комисия по развитие 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Обратна връзка