Mick WALLACE Mick WALLACE
Mick WALLACE

Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL

Член

Ирландия - Independents for change (Ирландия)

Роден : , Wexford

Начална страница Mick WALLACE

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
DARP
Делегация за връзки с Арабския полуостров

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
D-IR
Делегация за връзки с Иран
D-AF
Делегация за връзки с Афганистан

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
05F358
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G04043
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex