Raffaele STANCANELLI Raffaele STANCANELLI
Raffaele STANCANELLI

Европейски консерватори и реформисти

Член

Италия - Fratelli d'Italia (Италия)

Роден : , Regalbuto

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Raffaele STANCANELLI

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Alleged illegal funding from Venezuela to the Five Star Movement EN

17-06-2020 E-003637/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Red zones for tourist mobility EN

19-05-2020 E-003084/2020 Комисията

Curbing cyber-shaming EN

24-04-2020 E-002504/2020 Комисията

Delays by China and the WHO in communicating COVID-19 data EN

23-04-2020 E-002474/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg