Stasys JAKELIŪNAS Stasys JAKELIŪNAS
Stasys JAKELIŪNAS

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Литва - Independent (Литва)

Роден : , Karaganda

9-ти парламентарен мандат Stasys JAKELIŪNAS

Политически групи

  • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

  • 02-07-2019 ... : Independent (Литва)

членове

  • 02-07-2019 ... : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

  • 02-07-2019 ... : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 02-07-2019 ... : Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  • 02-07-2019 ... : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg