Stasys JAKELIŪNAS Stasys JAKELIŪNAS
Stasys JAKELIŪNAS

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Литва - Independent (Литва)

Роден : , Karaganda

Начална страница Stasys JAKELIŪNAS

Член

ECON
Комисия по икономически и парични въпроси
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник

IMCO
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
DEEA
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Последни дейности

Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г. (разискване) EN

11-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-11(2-150-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg