Stasys JAKELIŪNAS Stasys JAKELIŪNAS
Stasys JAKELIŪNAS

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Литва - Independent (Литва)

Роден : , Karaganda

Доклади – в качеството на докладчик в сянка Stasys JAKELIŪNAS

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg