Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

Литва - Lietuvos socialdemokratų partija (Литва)

Роден : , Mazas Ungutas

Начална страница Juozas OLEKAS

Член

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
DPAP
Делегация за връзки с Панафриканския парламент
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
D-BY
Делегация за връзки с Беларус
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
DNAT
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

Последни дейности

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (A9-0209/2020 - David Cormand) LT

25-11-2020
Писмени обяснения на вот

Balsavau už šį pranešimą, kadangi Europos vartojimas labai priklauso nuo išteklių, išgaunamų ir naudojamų už Europos ribų. ES aplinkosaugos veiksmų plane nustatytas tikslas iki 2050 m. gyventi pagal mūsų planetos išgales. Nepaisant šioje srityje padarytos pažangos, kuri yra pavyzdys pasaulyje, mes vis dar labai toli nuo tikslo. COVID-19 krizė parodė, kad mūsų šalių ekonomikos yra trapios. Todėl labai svarbu iš esmės pakeisti mūsų gamybos ir vartojimo Europoje būdus. Mūsų verslo modelis grindžiamas perteklinio vartojimo sistema, kuri skatina gamintojus pirmenybę teikti skubiam produktų pakeitimui, jau projektavimo stadijoje numatant jų pirmalaikį nusidėvėjimą. Kadangi didžioji mūsų produktų anglies dioksido poveikio dalis yra susijusi su jų gamyba, labai svarbu persvarstyti mūsų gamybos sistemą ir pereiti prie tikrai tvarių produktų. Jau kuriant gaminius turi būti taikomi žiedinės ekonomikos principai. Siekiame paskatinti gamintojus, kurie projektuoja tvarius produktus, ir nubausti tuos, kurių dizainas yra su trūkumais ir netvarus. Numatytos priemonės apima įvairių priemonių spektrą – pradedant aiškiu ir suderintu vartotojų informavimu ir baigiant nesąžiningos komercinės praktikos, kai sąmoningai sutrumpinamas gaminio taisymas arba užkertamas kelias jo taisymui, nutraukimu. Taip pat reikia atsižvelgti į konkretų skaitmeninių produktų atvejį, užtikrinant, kad programinės įrangos atnaujinimas nelemtų jos senėjimo.

Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) LT

25-11-2020
Писмени обяснения на вот

Balsavau už šį dokumentą, kadangi turime užtikrinti, kad milijonai produktų, kuriais prekiaujama Bendrojoje Rinkoje, būtų saugūs, ir apsaugoti vartotojų sveikatą. Šiuo metu reikia daugiau pastangų siekiant sustiprinti produktų saugą ir užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, o esamos produktų saugos taisyklės turi būti įvertintos ir pritaikytos, atsižvelgiant į skaitmeninę transformaciją. Taip pat reikalingi pakeitimai, kad esamos saugumo taisyklės būtų taikomos ir produktams, kuriuose naudojamos naujos technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, daiktų internetas ir robotika. Atsiranda būtinybė patikslinti esamus teisės aktus ir užpildyti reglamentavimo spragas, išsiaiškinti, ar programinė įranga arba atnaujinimai galėtų būti laikomi savarankiškais produktais, kai jie yra susiję su sauga. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad produktai būtų saugūs visą savo gyvavimo ciklą, sukurti veiksmingą stebėsenos sistemą. Būtinas glaudesnis atskirų rinkos priežiūros institucijų ir muitinių bendradarbiavimas. Internetu parduodamų produktų skaičius kasmet didėja, o pandemijos metu ypač išaugo. Šioje rinkoje taip pat reikia laikytis saugos principų. Viena vertus, elektroninės prekyvietės suteikia greitą prieigą prie įvairių produktų, tačiau, kita vertus, jos kelia pavojų, nes neprisiima jokios atsakomybės už siūlomus produktus. Turėtų būti reikalaujama, kad elektroninės prekyvietės prisiimtų didesnę atsakomybę. Manau, kad šiame pranešime siūlomos priemonės padidins produktų saugą ir taip sustiprins ES piliečių pasitikėjimą bendra Europos vidaus rinka, taip pat ir krizės metu.

Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите (A9-0205/2020 - Magdalena Adamowicz) LT

25-11-2020
Писмени обяснения на вот

Balsavau už šia rezoliuciją, kadangi reiškiu didelį susirūpinimą pablogėjusia žiniasklaidos laisvės padėtimi ES šalyse ir smerkiu prieš žurnalistus nukreiptą smurtą, priekabiavimą ir spaudimą. Pastaraisiais metais žiniasklaidos laisvė mažėjo, o COVID-19 pandemija dar labiau pablogino padėtį. Smerkiame kai kurių valstybių narių vyriausybių mėginimus nutildyti kritišką ir nepriklausomą žiniasklaidą, taip pat pakenkti žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui. Raginame politikus ir visuomenės veikėjus nemenkinti žurnalistų, taip pat pabrėžiame būtinybę ištirti visus išpuolius. Rezoliucijoje pabrėžiame, kad žiniasklaidos nuosavybę sutelkus kelių žmonių rankose kyla grėsmė pliuralizmui ir tampa dar sunkiau kovoti su dezinformacija. Reikalaujame, jog ES šalys neleistų pernelyg didelės koncentracijos ir užtikrintų skaidrumą, kad piliečiai lengvai gautų informaciją apie žiniasklaidos priemonių savininkus, finansavimo šaltinius ir valdymą. Raginame Europos Komisiją, atliekančią kasmetinį teisinės valstybės principo laikymosi vertinimą, įvertinti žiniasklaidos nuosavybės skaidrumą, taip pat privačių subjektų ir valdžios įtaką jai kiekvienoje ES šalyje. Mėginimai pakenkti žiniasklaidos laisvei turėtų būti laikomi rimtu pagrindinių ES vertybių pažeidimu.

Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

В EP NEWSHUB

RT @EFA_Patients: ❗️ Don’t miss the European Parliament Interest Group on Allergy and Asthma launch of recommendations to improve Quality of Life for young people! #EA2Youth Join our guest speakers on 10 December! ➡️ https://t.co/9LWpB5eO3D  #EPAllergyAsthma #InformPreventCare https://t.co/dCclBJtU6j 

RT @Parlimag: #WorldAIDSDay: Europe’s position in the world offers its leaders and health experts a unique opportunity to manage global pandemics and #infectiousdiseases, including #HIVAIDS, with more #peoplecentered & #inclusive policies, write @AhfEurope. ➡️https://t.co/tIvazoybQU  https://t.co/XgP7dgfCxJ 

#HealthSummitEU The future of the EU is the Health Union. We must strive not only to prevent a recurrence of crises such as COVID-19 or past pandemics, but also, without delay, to create a European model of health for the day-to-day health services 🇪🇺

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg