Radan KANEV : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по петиции 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Обратна връзка