Радан КЪНЕВ Радан КЪНЕВ
Радан КЪНЕВ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

България - Демократи за Силна България (България)

Роден : , Sofia

Начална страница Radan KANEV

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
PETI
Комисия по петиции
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Последни дейности

Унгарско вмешателство в медиите в Словения и Северна Македония (разискване)

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-154-0000)
Участие в пленарните заседания

План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang)

13-11-2020
Писмени обяснения на вот

С вота си подкрепих визията за интегриран подход при планирането на инвестициите в устойчивото икономическо развитие на ЕС, който гарантира комплексна оценка на финансовата възвращаемост с оглед баланса на ресурсно-ефективната икономика, технологично и социално иновативната конкурентоспособност, съобразени с нуждите за опазване на здравето на хората, на околната среда и биоразнообразието, както и със справянето с последиците от климатичните промени. Смятам, че това е ефективният и смислен начин да се подходи към трансформацията на икономиката на ЕС в контекста на Зелената сделка.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg