Радан КЪНЕВ Радан КЪНЕВ
Радан КЪНЕВ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

Член

България - Демократи за Силна България (България)

Роден : , Sofia

Начална страница Radan KANEV

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
PETI
Комисия по петиции
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg