Елена ЙОНЧЕВА
Елена ЙОНЧЕВА

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

България - Българска социалистическа партия (България)

Роден : , Sofia

Начална страница Елена ЙОНЧЕВА

Заместник-председател

D-IL
Делегация за връзки с Израел
D-AF
Делегация за връзки с Афганистан

Член

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
SEDE
Подкомисия по сигурност и отбрана
DMED
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник

AFET
Комисия по външни работи
D-CN
Делегация за връзки с Китайската народна република

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за медийните услуги на вътрешния пазар (Европейски законодателен акт за свободата на медиите) и за изменение на Директива 2010/13/ЕС

01-09-2023 LIBE_AD(2023)746757 PE746.757v03-00 LIBE
Становища в качеството на докладчик в сянка
Ramona STRUGARIU

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G165
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05017
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex