Петър ВИТАНОВ Петър ВИТАНОВ
Петър ВИТАНОВ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

България - Българска социалистическа партия (България)

Роден : , Sliven

Начална страница Petar VITANOV

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg