Петър ВИТАНОВ Петър ВИТАНОВ
Петър ВИТАНОВ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

България - Българска социалистическа партия (България)

Роден : , Sliven

Начална страница Petar VITANOV

Член

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
DSCA
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
DEPA
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник

LIBE
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
DSEE
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
D-RU
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Последни дейности

OPINION on A European strategy for energy system integration EN

26-02-2021 TRAN_AD(2021)660213 PE660.213v02-00 TRAN
Становища в качеството на докладчик в сянка
Elena KOUNTOURA

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (B9-0113/2021, B9-0114/2021) EN

11-02-2021
Писмени обяснения на вот

As a head of the Bulgarian Socialist delegation, I would like to express my full support for this resolution.
Concerning par. 34, I would like to note that the Constitutional court of Bulgaria has taken a decision on the compatibility of the Istanbul Convention with the Bulgarian constitution, stating that despite its undoubtedly positive aspects, the Istanbul Convention contains some inherent contradictions and part of its provisions do not correspond with the Bulgarian Constitution. If ratified, the Convention would require the introduction in our legislation of certain provisions regarding the biological sex and gender, which would be unconstitutional.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg