Иво ХРИСТОВ Иво ХРИСТОВ
Иво ХРИСТОВ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

България - Българска социалистическа партия (България)

Роден : , Istanbul

Начална страница Ivo HRISTOV

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH
Комисия по рибно стопанство
AIDA
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
D-UK
Делегация в Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Последни дейности

Правен подход на ЕС по отношение на биометричните данни

18-11-2021 P-005186/2021 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Oбхват на дефиницията за биометрични данни

18-11-2021 E-005187/2021 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Рискове при употребата на биометрични данни

18-11-2021 E-005185/2021 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G169
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05010
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex