Иво ХРИСТОВ Иво ХРИСТОВ
Иво ХРИСТОВ

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

Член

България - Българска социалистическа партия (България)

Роден : , Istanbul

Начална страница Ivo HRISTOV

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH
Комисия по рибно стопанство
AIDA
Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
D-US
Делегация за връзки със Съединените американски щати
DACP
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Последни дейности

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Становища в качеството на докладчик в сянка
Nuno MELO

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на географските указания

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Становища в качеството на докладчик в сянка
Nuno MELO

Преходен ЕФМДР

12-10-2020 E-005572/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg