Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Devin

Начална страница Atidzhe ALIEVA-VELI

Заместник-председател

DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-MK
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Последни дейности

вкоренената дискриминация срещу афганистанските жени с увреждания

30-10-2020 E-005934/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Въпроси, изискващи писмен отговор

СТАНОВИЩЕ относно остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

28-10-2020 AGRI_AD(2020)657234 PE657.234v02-00 AGRI
Становища в качеството на докладчик в сянка
Luke Ming FLANAGAN

Създаване на Съвет на ЕС за достъпа

27-10-2020 E-005863/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg