Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Devin

Становища в качеството на докладчик Atidzhe ALIEVA-VELI

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg