Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ
Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

група „Renew Europe“

Член

България - Движение за права и свободи (България)

Роден : , Devin

Начална страница Атидже АЛИЕВА-ВЕЛИ

Заместник-председател

DCAS
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Член

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-MK
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Обратна връзка

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M035
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M05031
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex