Андрей Слабаков  Андрей Слабаков 
Андрей Слабаков 

Европейски консерватори и реформисти

Член

България - ВМРО (България)

Роден : , Sofia

Начална страница Andrey SLABAKOV

Член

CULT
Комисия по култура и образование
D-AL
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Заместник

ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
PETI
Комисия по петиции
BECA
Специална комисия за борба с рака
D-TR
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg