Samira RAFAELA Samira RAFAELA
Samira RAFAELA

група „Renew Europe“

Член

Нидерландия - Democraten 66 (Нидерландия)

Роден : , ZOETERMEER

Начална страница Samira RAFAELA

Член

INTA
Комисия по международна търговия
FEMM
Комисия по правата на жените и равенството между половете
D-CL
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

EMPL
Комисия по заетост и социални въпроси
DROI
Подкомисия по правата на човека
DCAR
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
DMER
Делегация за връзки с Меркосур

Последни дейности

Правото на аборт в Полша (разискване) EN

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-162-0000)
Участие в пленарните заседания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg